"formal English" — Słownik kolokacji angielskich

formal English kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oficjalny angielski
  1. formal przymiotnik + English rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also tends towards the use of very formal English, often using words that would not find a place in everyday conversation.

    Podobne kolokacje: