"forget one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

forget one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapominać czyjś oczy
  1. forget czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And would she ever be able to forget his eyes with that terrible expression of pain in them?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo