"foreign-born woman" — Słownik kolokacji angielskich

foreign-born woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraniczny-urodzony kobieta
  1. foreign-born przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others say that turning to a foreign-born woman with no political experience would only prove that the party was looking to the past.

    Podobne kolokacje: