"foreign woman" — Słownik kolokacji angielskich

foreign woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zagraniczna kobieta
  1. foreign przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "There is strong competition, and foreign women charge lower prices."

    Podobne kolokacje: