"force several companies" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: company is forced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmuś kilka spółek
  1. force czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have not tried to force too many companies together at one time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo