"for waste disposal" — Słownik kolokacji angielskich

for waste disposal kolokacja
Popularniejsza odmiana: for disposal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla usuwania
  1. for przyimek + disposal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In such a way are the clothes of the dead put away for disposal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo