"for the woman" — Słownik kolokacji angielskich

for the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: for women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla kobiety
  1. for przyimek + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For some women, getting their period is no big deal.

    Podobne kolokacje:

podobne do "for the woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "for the woman" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik