"for one's bag" — Słownik kolokacji angielskich

for one's bag kolokacja
Popularniejsza odmiana: for a bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś torba
  1. for przyimek + bag rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Next she looked for her bag, and found it on a long low table.

    Podobne kolokacje: