"for celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

for celebrities kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla sław
  1. for przyimek + celebrity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Yes, there are people who do such things for celebrities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo