"foot injury" — Słownik kolokacji angielskich

foot injury kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uraz stopy
  1. foot rzeczownik + injury rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The foot injury remained with him the rest of his life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo