"follow the news" — Słownik kolokacji angielskich

follow the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przestrzegaj wiadomości
  1. follow czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Young people aren't following the news in the way their parents are.

    Podobne kolokacje: