"follow the company" — Słownik kolokacji angielskich

follow the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojedź spółką
  1. follow czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Others who follow the company are worried about the possibility of a national health plan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo