"follow news" — Słownik kolokacji angielskich

follow news kolokacja
Popularniejsza odmiana: follow the news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): następować wiadomości
  1. follow czasownik + news rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Young people aren't following the news in the way their parents are.

    Podobne kolokacje: