"fold following the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złóż następowanie po porze roku
  1. fold czasownik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He played 2 seasons for the Wolfpack, before they folded following the 2010 season.

Czy wiesz, że Twoja historia wyszukiwań jest dostępna po zalogowaniu w etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!