ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's studies" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś nauki
  1. focus czasownik + study rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He focused his studies on pure mathematics, physics and philosophy.

powered by  eTutor logo