"focus one's concentration" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś koncentracja
  1. focus czasownik + concentration rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He needed to focus all his concentration on that shot.

powered by  eTutor logo