ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"focus one's business" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk czyjś biznes
  1. focus czasownik + business rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He later moved the company to Osaka and focused his business on dying military uniforms.

powered by  eTutor logo