"focus on women" — Słownik kolokacji angielskich

focus on women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk na kobiety
  1. focus czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A majority of his work focused on women and women's issues.

    Podobne kolokacje: