"focus of one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nacisk z czyjś oczy
  1. eye rzeczownik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She didn't notice the saloon had become very quiet, nor that focus of every man's eyes was on her.

    Podobne kolokacje: