"fluktuacje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fluktuacje" po polsku

fluktuacje

rzeczownik
 1. jitter
rzeczownik
 1. fluctuation *
  • wahanie, fluktuacja (o cenie, ilości) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The main cause of the food price shock has been the tremendous fluctuation in supply. (Główną przyczyną szoku w zakresie cen żywności jest ogromna fluktuacja podaży.)
   Their stocks have had a fluctuation in prices recently. (W ostatnim czasie ich akcje miały fluktuację cen.)
 2. turnover *
 3. thermal fluctuations

powered by  eTutor logo