"flood one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

flood one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powódź czyjś oczy
  1. flood czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And he exploded with laughter again, fresh tears flooding his eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo