"flicker in one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): migotanie w czyjś oczy
  1. flicker czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    He nodded, a light of understanding flickering in his eyes.

    Podobne kolokacje: