"flee the way" — Słownik kolokacji angielskich

flee the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucieknij przed drogą
  1. flee czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They fled the wrong way in the darkness and ran into the bandits.

powered by  eTutor logo