"flee at the time" — Słownik kolokacji angielskich

flee at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ucieknij wtedy
  1. flee czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Fabian gave the impression of wanting to jump on her, and flee at the same time.

    Podobne kolokacje: