"fix with one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ustalać z czyjś oczy
  1. fix czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    She fixed each of them in turn with her eyes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "fix with one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fix with one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik