"fishing season" — Słownik kolokacji angielskich

fishing season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sezon rybacki
  1. fishing rzeczownik + season rzeczownik
    Silna kolokacja

    Nothing will happen, even if the fishing season is about to start.

    Podobne kolokacje: