"fiscal time" — Słownik kolokacji angielskich

fiscal time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fiskalny czas
  1. fiscal przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "We're in tough fiscal times and will be for some time to come," he said.

    Podobne kolokacje: