"fiscal picture" — Słownik kolokacji angielskich

fiscal picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fiskalny obraz
  1. fiscal przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The bottom line is, we should get response times down, not let them go up, particularly with a brightening fiscal picture."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo