"firma tytoniowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "firma tytoniowa" po polsku

firma tytoniowa

rzeczownik
  1. tobacco company  
    My firm's designing an executive lounge for a tobacco company. (Moja firma projektuje luksusowe patio dla firmy tytoniowej.)
    I am not going to endorse a tobacco company. (Nie mam zamiaru popierać firmy tytoniowej.)

"firma tytoniowa" — Słownik kolokacji angielskich

tobacco company kolokacja
  1. tobacco rzeczownik + company rzeczownik = firma tytoniowa
    Bardzo silna kolokacja

    This was not just the idea of one tobacco company.

powered by  eTutor logo