BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's story" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś historia
  1. finish czasownik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he finished the story, several people were looking at the floor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo