BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"finish one's report" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś raport
  1. finish czasownik + report rzeczownik
    Silna kolokacja

    Examples: She will have finished her report for the next board meeting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo