BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's novel" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's novel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś powieść
  1. finish czasownik + novel rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I want to finish my novel, which is the history of the plague.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo