BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's mission" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś misja
  1. finish czasownik + mission rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The battalion returned in late September 2012 and successfully finished its mission without loss of life.

powered by  eTutor logo