BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's meal" — Słownik kolokacji angielskich

finish one's meal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś posiłek
  1. finish czasownik + meal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When we had finished our meal, she asked me to hold out my hand.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo