BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"finish one's education" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś edukacja
  1. finish czasownik + education rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He wanted to finish his education at the local college.

powered by  eTutor logo