"fine-looking woman" — Słownik kolokacji angielskich

fine-looking woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dorodna kobieta
  1. fine-looking przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You're a fine-looking woman, and men are going to want you.

    Podobne kolokacje: