"fine brush" — Słownik kolokacji angielskich

fine brush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetna szczotka
  1. fine przymiotnik + brush rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Using a very fine brush, you add lashes and darken the pupil.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo