"find the woman" — Słownik kolokacji angielskich

find the woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź kobietę
  1. find czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And in her he's simply not going to find a woman who'll put up with him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo