"find the time" — Słownik kolokacji angielskich

find the time kolokacja
Popularniejsza odmiana: find time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź czas
  1. find czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Every family needs to find its own best time or times.

    Podobne kolokacje:

podobne do "find the time" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "find the time" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik