KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"find blood" — Słownik kolokacji angielskich

find blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź krew
  1. find czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The ground was too hard to leave a track and we never found blood again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo