BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"financially troubled" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowo zmartwiony
  1. financially przysłówek + troubled przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Within a year, live racing was suspended at the financially troubled track.

  2. trouble czasownik + financially przysłówek
    Luźna kolokacja

    Many of these people have no credit cards because they're financially troubled.

powered by  eTutor logo