BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"financially independent" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezależny materialnie
  1. financially przysłówek + independent przymiotnik
    Silna kolokacja

    Today, the community has about thirty members, all of whom are financially independent.

powered by  eTutor logo