"financial book" — Słownik kolokacji angielskich

financial book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): finansowa książka
  1. financial przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Executives involved in the auction said the bidders would spend two or more weeks reviewing the team's financial books and talking to management.

    Podobne kolokacje: