"finance official" — Słownik kolokacji angielskich

finance official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik finansowy
  1. finance rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another senior finance official - one who refused to be identified - put it more bluntly.

powered by  eTutor logo