"final image" — Słownik kolokacji angielskich

final image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatni obraz
  1. final przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The music is, in fact, tied to this final image.

    Podobne kolokacje: