ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"fill with blood" — Słownik kolokacji angielskich

fill with blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełnij się krwią
  1. fill czasownik + blood rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Eventually Set got a huge wound that was filled with blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo