"fill one's lungs" — Słownik kolokacji angielskich

fill one's lungs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się czyjś płuca
  1. fill czasownik + lung rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He filled his lungs with air and looked her in the eye.

powered by  eTutor logo