"fill bags" — Słownik kolokacji angielskich

fill bags kolokacja
Popularniejsza odmiana: fill a bag
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełniać się torby
  1. fill czasownik + bag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had filled a bag and put it over his head.

    Podobne kolokacje: