"fikcyjność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fikcyjność" po polsku — Słownik angielsko-polski

fikcyjność

rzeczownik
  1. fictionality  
  2. fictitiousness  
  3. fictiveness

Powiązane zwroty — "fikcyjność"

przymiotnik
fikcyjny = fictional +9 znaczeń
przysłówek
fikcyjnie = fictionally +3 znaczenia