"fight over" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fight over" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"fight over" — Słownik kolokacji angielskich

fight over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokłóć się
  1. fight czasownik + over przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    But then they started to fight over other things, and sometimes for no reason at all.

    Podobne kolokacje: